Parochie O. L. Vrouw Hulp der Christenen

 

 

 PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW HULP DER CHRISTENEN NIEUWENHAGEN  Heigank 1  © Jos van der Wouw 2015

Misstipendia:

 

 

Door de week: € 10,00

€ 10,00

Postgiro:   NL70INGB0001041316

Zaterdag, zondag en feestdagen € 21,00

€ 21,00

Rabobank:NL65RABO013.63.12.500

 

 

 

Stichting:

 

 

10 jaar door de week € 100,00

€ 100,00

 

20 jaar door de week € 200.00

€ 200,00

 

10 jaar zaterdag, zondag en feestdagen € 210,00

€ 210,00

 

20 jaar zaterdag, zondag en feestdagen € 420,00

€ 420,00

 

 

 

 

Kerkbijdrage:

 

 

t.n.v. Administrateur Kerkbijdrage Parochie

 

Postgiro:   NL10INGB0001214862

Maria Hulp der Christenen Landgraaf

 

Rabobank:NL76RABO013.63.97.565

Door het Bisdom Roermond wordt een bedrag van € 96,00 jaarlijks aanbevolen.

Voor de kerkbijdrage 2012 hanteren wij een bedrag van € 60,00 per jaar.

Dit lijkt wellicht veel, maar komt neer op € 5,– per maand.

 

 

€ 60,00

 

 

 

 

Restauratie:

 

 

Rabobank (nieuw nummer!!!)

 

Rabobank:NL52RABO015.17.01.687

 

 

 

Kerkklok:

 

 

T.n.v. Kerkklok Nieuwenhagen

 

Rabobank:NL28RABO013.63.80.581

Abonnementsgeld voor 2012 € 9.00

€  9,00